Drobečková navigace

Úvod > Vše o školce

Naše školkaÚvod

V nejbližší době bude web školky procházet grafickými a strukturálními úpravami. Některé informace mohou být proto krátkodobě nepřístupné. Děkujeme za pochopení.

Naše mateřská škola se nachází v klidné části malého městečka Chrast, položeného v místech, kde pozvolna přechází rovinaté Polabí ke zvlněné Českomoravské vrchovině. V okolí našeho městečka jsou rozlehlé lesy, louky a dva rybníky. Uvnitř městečka pak krásná Zámecká zahrada, přístupná široké veřejnosti. Mateřská škola byla postavena v roce 1977 na velké zahradě.

Komplex

Naše školka

 mateřské školy tvoří dvě dvoupatrové budovy propojené chodbou. Provoz školy byl zahájen v roce 1977. V září 2013 se MŠ rozšířila o prostory bývalé školní družiny v přízemí sousední vily.

V naší mateřské škole je pět tříd. Čtyři věkově smíšené třídy stejné velikosti, v sousední vile se nachází třída pro nejmladší děti „Broučci“. V 1. budově je v prvním patře umístěna Sluníčková třída, ve druhém patře třída Berušková. Ve 2. budově se v prvním patře nachází Duhová třída, ve druhém patře třída Motýlková. Každá třída má své sociální zařízení (WC, umývárnu) a šatnu dětí. Třída pro nejmladší děti má samostatnou ložnici a kuchyňku, která slouží k vydávání jídel a mytí použitého nádobí. Nejmladší děti se stravují ve své třídě, děti z ostatních tříd ve společné jídelně, která se nachází v přízemí první budovy stejně jako kuchyň, sklad potravin, sklad zeleniny, šatna pro zaměstnance ŠJ a kancelář vedoucí školní jídelny. V přízemí druhé budovy je tělocvična, kabinety Tv a technické zázemí (prádelna, sušárna, kotelna). Kvalitu poskytovaného vzdělávání příznivě ovlivňují také další postupně upravované a modernizované prostory - knihovna, sborovna, kabinety a logopedická učebna.

Mateřská škola byla postavená na velké zahradě s parkovou úpravou. V roce 2011 byla provedena rekonstrukce sanitárních uzlů a plynové kotelny, v roce 2013 díky získané dotaci celková rekonstrukce školy. Byly odstraněny rizikové boletické panely, které byly nahrazeny zdivem, zatepleny obvodové pláště budov a střechy, vyměněna okna a vchodové dveře. Barevná fasáda dala naší škole nový ráz.

Součástí školy je zahrada s pískovišti pro každou třídu a domečky. Pro pohybové aktivity je zde travnaté hřiště s brankami, vydlážděné dráhy pro motokáry či tříkolky, pohyblivá lávka, věž se šikmými plošinami a skluzavkou, průlezka. V části začleněné mezi budovami je osvěžovací plocha pro děti.

V naší MŠ chceme dětem zajistit podnětné a pohodové prostředí s převahou kladného citového ladění, aby jejich poznávání a učení bylo jednodušší a z hlediska kódování pamětních zážitků vlivem emocí dlouhodobější. V dětech probouzíme aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Podporujeme psychické a fyzické zdraví dětí, učíme děti uznávat základní morální hodnoty a tím vytváříme základy toho, aby se v životě cítily šťastné. Cílem našeho snažení je šťastné dítě a spokojený rodič.

Aktuality